Sorry, this information is not available in English. Showing the information in the following language instead: svenska.

Exportera en bildfil för en karta i OCAD 11

Här följer en beskrivning av hur du exporterar en bildfil för en karta i OCAD 11. Principen är i princip densamma även i OCAD 9 och 10.

  1. Öppna kartan i OCAD 11.
  2. Se till att symboler för kartnamn, ram runt kartan, klubbmärken, informationstexter, banpåtryck och så vidare är dolda. Detta för att kartor som ligger kant i kant ska kunna sammanfogas på ett snyggt sätt. En symbol döljs genom att högerklicka på ikonen för symbolen i förteckningen till höger och sedan välja Dölj.
  3. Välj Arkiv > Exportera i menyn.
  4. I högerdelen av fönstret visas en panel med exportinställningar. Du ska nu skapa en TIFF-fil med inställningar valda enligt bilden nedan. Observera att värdet Pixelstorlek är det inverterade värdet av pixlar per meter som används som upplösningsmått i Omaps.net. Uttryckt med formler: pixelstorlek = 1 / pixlar per meter, eller pixlar per meter = 1 / pixelstorlek. Om du vill exportera endast en del av kartan kryssar du i rutan Kartutsnitt och definierar utsnittets storlek via någon av knapparna till höger. När allt är klart klickar du Exportera.

  5. Om en varning om att kartan innehåller dolda symboler visas, klicka OK. Ge bildfilen som är i färd att exporteras ett namn. Bildfilen skapas nu och sparas på hårddisken. I samma mapp kommer en så kallad world-fil att skapas. Den innehåller kartans georeferensinformation och ska laddas upp tillsammans med kartbilden.

Nästa steg är att ladda upp kartbilden och ange kartans uppgifter.