Sorry, this information is not available in English. Showing the information in the following language instead: svenska.

Lägga in kartor i Omaps.net: en översikt

För att lägga in en karta i Omaps.net krävs att en bildfil för kartan exporteras från kartritningsprogrammet. I första steget laddas den exporterade bildfilen upp. I nästa steg anges alla uppgifter om kartan, som till exempel namn, utgivningsår, upphovsrättsinnehavare och redigeringsbehörigheter.

På nedanstående länkar finns information om hur du exporterar bildfiler, och hur du laddar upp bildfiler och kartuppgifter.