Denne informasjonen er ikke tilgjengelig på norsk bokmål. Viser informasjonen på følgende språk i stedet: svenska.

Om Omaps

Vad är Omaps?

Omaps är svensk orienterings kartdatabas.

För att beställa en karta, klicka på kartområdet i Sverigekartan så visas kontaktinformation för kartan (ingen inloggning krävs). Om karta eller kontaktinformation saknas i det område du önskar en karta för, kontakta distriktsförbundet.

För att ladda upp kartor, logga in med dina Eventor-uppgifter. Då kan andra kartbaserade tjänster hämta kartinformationen. Vilka tjänster som får hämta väljs i samband med uppladdningen.

Kartägaren laddar själv upp kartan och bestämmer alltid till vilka externa tjänster den ska delas, dvs Svenska Orienteringsförbundet kommer aldrig att delge kartan till tredje part utan kartägarens godkännande. Respektive extern tjänst sätter villkor för kartinformation, filformat och minsta upplösning för att kartan ska kunna användas av tjänsten.

Eventuell upphovsrätt på kartor kvarstår alltid hos kartägaren.

Varför Omaps?

Det finns flera anledningar till varför Omaps har tagits fram. Här är några:

  • Att göra våra kartor mer lättillgängliga, såväl externt för allmänheten som internt inom orienteringsrörelsen.
  • Att erbjuda en kartdatabas med riktiga kartor, vilket betyder att de kan delas ut till externa kartbaserade tjänster och applikationer (via API), något som i sin tur leder till mer lättillgängliga kartor.
  • Att erbjuda en enkel kartuppladdning, där möjligheten finns att positionera (georeferera) kartan om den inte redan är det. Rätt positionerade (georefererade) kartor är en förutsättning för många kartbaserade tjänster idag, bland annat Hitta orientering och Livelox.
  • Att med kopplingen av person- och organisationsuppgifter till Eventor, inklusive inloggningsinformation och hantering av roller, skapa en långsiktig lösning.

Omaps ersätter Kartbanken

Omaps ersätter Kartbanken, det kartregister som hittills funnits för orienteringskartor. Motiven till detta beskrivs i föregående punkt.

Med Omaps behöver relevant information i nuvarande Kartbanken läggas in på nytt – och i samband med detta alltså en uppladdning göras av själva kartan. Att kopiera från Kartbanken och klistra in i Omaps bör gå fort. I samband med den nya uppladdningen rekommenderas klubben att samtidigt se över sitt kartregister så att endast aktuella kartor presenteras i Omaps och med tillhörande färsk information. Kartbanken kommer att ligga kvar som ett arkiv under en övergångsperiod.

Så här lägger du in kartor

Läs mer om hur du lägger in din klubbs kartor i Omaps via länken nedan.

Lägga in kartor i Omaps: en översikt

Framtiden för Omaps

Eftersom Omaps endast är en kartdatabas, där kartorna presenteras som ett lager på en bakgrundskarta över Sverige, kommer inte tjänsten att utvecklas i annat syfte, exempelvis som en betaltjänst med köpbara kartor eller så att kartorna ska kunna användas att orientera efter direkt i tjänsten. All sådan utveckling hänvisas till att ske i externa tjänster och applikationer.

Support och utvecklingsönskemål

Tas emot via teknisksupport@orientering.se.